TISZTELT  LÁTOGATÓ !Üdvözlöm Önt a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás oldalán.

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Önkormányzatai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7) SZCSM rendelet alapján, intézmény fenntartó társulás keretében Gazdasági Szervezetet /a továbbiakban: Szolgáltató/ működtet.

A Szolgáltató a szociálisan rászorultak számára alapszolgáltatóként étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali ellátást működtet, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései szerint. Továbbá ellátja a belső ellenőrzés, óvodai ellátás, családi napközi feladatokat is.

Az intézmény megnevezése:

FIX-PONT
ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS
Adószáma: 15766940-1-19

Az intézmény székhelye:

8513. Mihályháza Jókai u. 2.
Tel / fax: 89/346-066
e-mail: fixpontof@invitel.hu

A társulás költségvetési szervei:

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás
Gazdasági Szervezete és Szociális Ellátó Intézménye
8516. Kemeneshőgyész Szabadság u. 9.
vezeti: gazdasági vezető

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás
Négyszögletű Kerekerdő Óvoda és Családi Napközi
8513. Mihályháza Petőfi u. 6.
vezeti: vezető óvónő

Az intézmény alapító szerv:

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Alapító Okiratában feltüntetett önkormányzatok, költségvetési szervek vonatkozásában a Társulási Tanács.

Az intézményt fenntartó szerv:

Megegyezik az alapítóval

Az intézmény felügyeleti szerv:
Alapító Önkormányzatok Képviselő-testületei

A gazdálkodás jogköre:

Az intézmény közszolgáltató,
önállóan működő költségvetési szerv.

Állami feladatként ellátandó alapszolgáltatásai:

Az intézmény az alapító okiratban meghatározott feladatokat végzi, így az alapszolgáltatások körébe tartozó:
Étkeztetést
Házi segítségnyújtást
Belső ellenőrzést
Családsegítési és gyermekjóléti szolgálat
Nappali ellátást

Az alaptevékenységet meghatározó jogszabály:

Az intézmény alaptevékenységét a 2012. december 13. napján kelt módosított alapító okirat, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésükfeltételeiről szóló 1/2000. (I.7) SZCSM rendelete alapján végzi.

Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytat.